Search:
Privacy verklaring - Leef Studio
11420
page-template-default,page,page-id-11420,theme-hudsonwp,edgt-core-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,hudson-ver-1.8, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_top,woocommerce_installed,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Leef Studio, gevestigd aan Prins Bernhardstraat 2 7442 SM Nijverdal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Leef Studio, Prins Bernhardstraat 2 7442 SM Nijverdal, 0648460186, miranda@leefstudio.nl www.leefstudio.nl

  1. Hammers is de Functionaris Gegevensbescherming van Leef Studio, zij is te bereiken via miranda@leefstudio.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leef Studio verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via miranda@leefstudio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Leef Studio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Leef Studio analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Leef Studio neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leef Studio) tussen zit. Leef Studio gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

Naam systeem: Woocommerce

Waarom wordt het gebruikt: Woocommerce wordt gebruikt voor de webwinkel van Leef Studio. Het systeem zorgt ervoor dat u de webshop kan bekijken, artikelen in de winkelmand kan plaatsen, aankopen kan doen en het zorgt ervoor dat Leef Studio de aankoop naar u kan verzenden.

Onderliggende logica: Woocommerce zorgt ervoor dat u prettig kunt winkelen in de webshop van Leef Studio en dat Leef Studio de aankoop naar u kan verzenden.

Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: Woocommerce slaat uw naam, adres, mail adres, telefoonnummer en uw bestelling op.

Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Leef Studio u gegevens ontvangt en vastlegt:

Uw bekijkt onze webwinkel en plaats producten in de winkelmand, u gaat naar afrekenen en vult uw gegevens in. Deze gegevens dienen voor de betaling en verzending van de product(en). U kiest uw bank en moet het blokje met de algemene voorwaarden aanklikken voordat u een bestelling kunt plaatsen. De algemene voorwaarden kunt u inzien door op algemene voorwaarden te klikken. U klikt vervolgens op bestelling plaatsen en gaat naar de betaling. Uw gegevens worden naar Leef Studio verzonden en opgeslagen in Woocommerce, hierdoor kunnen wij uw bestelling leveren.

Het is mogelijk om een product review te plaatsen. Dit kan alleen door personen die een product hebben gekocht bij Leef Studio.

 

Naam systeem: Mollie

Waarom wordt het gebruikt: Om de betaling definitief te maken.

Onderliggende logica: Mollie is nodig om de transactie veilig en goed te laten verlopen.

Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: Door Mollie te gebruiken kunt u veilig betalen via uw bank.

Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Leef Studio u gegevens ontvangt en vastlegt: Uw bekijkt onze webwinkel en plaats producten in de winkelmand, u gaat naar afrekenen en vult uw gegevens in. Deze gegevens dienen voor de betaling van de product(en). U kiest uw bank en moet het blokje met de algemene voorwaarden aanklikken voordat u een bestelling kunt plaatsen. Mollie zorgt voor een veilige transactie. De algemene voorwaarden kunt u inzien door op algemene voorwaarden te klikken. Uw klikt vervolgens op bestelling plaatsen en gaat naar de betaling. Uw gegevens worden opgeslagen in Mollie, zodat wij kunnen zien dat u het geld heeft overgemaakt.

De gegevens worden niet gebruikt door Leef Studio voor andere doeleinden, tenzij u daar toestemming voor hebt gegeven.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leef Studio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden uiterlijk 26 maanden naar date verwijderd uit onze systemen. Met uitzondering van gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst (7 jaar) en andere overige zaken die gerelateerd zijn aan verplichtingen vanuit de overheid, zoals het bewaren van bewijzen en documenten die opgeslagen worden in het archief.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Leef Studio verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Leef Studio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en doet haar uiterste best om uw gegevens veilig te stellen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leef Studio gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Leef Studio gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voor Google Analatics geldt dat wij het delen van informatie hebben uitgezet en dat wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met Google, daarmee voldoen wij aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leef Studio en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar miranda@leefstudio.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken (met uitzondering van feest- en zondagen en vakanties), op uw verzoek. Leef Studio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leef Studio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via miranda@leefstudio.nl

 

 

Versie 28 mei 2018

 

 

Open chat
Hallo,

kan ik je ergens mee helpen?
Voel je vrij om mij een vraag te stellen.

Warme groet,
Miranda Hammers
Powered by